Specijalizovane apoteke

1. Pen insulini i medicinska pomagala na nalog
(diskovi, kateteri, igle za a Pen špric, test trake za odredjivanje nivoa šećera u krvi i pelene)
možete nabaviti u sledećim apotekama:
- Zdravlje u Valjevu,
- Osečina,
- Mionica,
- Lajkovac,
- Ljig,
- Ub,
- Pelene – ”7. juli” u Valjevu

2. Lekove sa liste ”C” možete nabaviti u sledećim apotekama:
- Apoteka ”dr Miša Pantić” Valjevo,
- Osečina,
- Mionica,
- Lajkovac,
- Ljig
- Ub.

3. Lekove sa liste ”D” (neregistrovane lekove) možete nabaviti u apoteci ”dr Miša Pantić” u Valjevu.

4. Tuberkolostatike – neregistrovane, možete nabaviti u apoteci ”1. maj” u Valjevu.

5. Medicinska pomagala na nalog (diskovi, kateteri, igle za a Pen špric, test trake za odredjivanje nivoa šećera u krvi i pelene.) možete nabaviti u sledećim apotekama:
- Zdravlje u Valjevu,
- Osečina,
- Mionica,
- Lajkovac,
- Ljig,
- Ub.

6. Pelene koje se izdaju na nalog nabavlja Apoteka 7.juli

7. Ortopedska pomagala koja mogu da se nabave po narudžbini nabavlja Apoteka 7. juli

Copyright © Apoteka Valjevo 2011