Javne nabavke 2013. godine

Javna nabavka velika vrednosti – pregovarački postupak bez oglašavanja

Nabavka lekova sa liste A,  A1, D i medicinskih pomagala; JN broj 1/13

PREUZMITE

DokumentKonkursna dokumentacija PP Apoteka Valjevo (application/MSword, 1.5Mb)
DokumentObavestenje o pokretanju pregovarackog postupka (application/pdf, 586Kb)
DokumentTabela u okviru obrasca ponude Prilog br. 2 (application/MSword, 16Kb)
DokumentTabela u okviru obrasca ponude Prilog broj 2-1 (application/MSexcel, 34Kb)
DokumentOdgovori na pitanja br. 1. (application/MSword, 17Kb)
DokumentObaveštenje za pregovarače (application/MSword, 16Kb)
DokumentDodatno obaveštenje o pregovaranju (application/MSword, 18Kb)
DokumentOdgovor na prigovor Vega d.o.o (application/MSword, 19Kb)
DokumentTehnicka specifikacija sa procenjenim vrednostima (application/pdf, 1.5Mb)
DokumentRang lista ponudjaca JN 1-13 (application/pdf, 698Kb)
DokumentOdluka o dodeli ugovora za JN-1-13 Apoteka Valjevo (application/pdf, 237Kb)
DokumentOdluka o izmeni odluke o dodeli ugovora (application/pdf, 132Kb)
DokumentObaveštenje o zaključenju Ugovora (application/pdf, 539Kb)

Javna nabavka velike vrednosti – otvoreni postupak

Nabavka lekova sa Liste A i A1/RFZO, lekova sa Liste D/RFZO i medicinskih pomagala/RFZO, OPJN broj 2/13

DokumentPoziv za podnošenje ponuda (application/MSword, 18Kb)
DokumentPoziv za podnošenje ponuda (application/pdf, 645Kb)
DokumentKonkursna dokumentacija (application/MSword, 1.6Mb)
DokumentTabela u okviru obrasca ponude (application/MSexcel, 34Kb)
DokumentOdgovori – dodatne informacije i pojašnjenja u vezi priprema ponuda za OPJN 2/13. (application/pdf, 356Kb)
DokumentIzmene i dopune konkursne dokumentacije OPJN 2/13 (application/pdf, 260Kb)
DokumentObaveštenje o izmeni i dopuni konkursne dokumentacije OPJN 2/13 (application/pdf, 61Kb)
Dokument25. oktobar 2013 / Odluka o dodeli ugovora za OPJN 2/13 (application/pdf, 235Kb)
Dokument25. oktobar 2013 / Rang lista ponudjaca OPJN 2/13 (application/pdf, 703Kb)

Copyright © Apoteka Valjevo 2011