Izmene u radnom vremenu

U cilju da se građanima obezbedi potrebna farmaceutska usluga i zdravstvena zaštita, u toku dana kao i za hitne slučajeve noću, od 1. januara 2012. godine uvode se novine u radnom vremenu apoteka u sastavu Apoteke “Valjevo”

 • Svaka subota je radna, sa radnim vremenom u apotekama
  • Zdravlje
  • 7. Juli
  • Dr Miša Pantić

  od 08-15 časova, osim kada je apoteka dežurna, u kom slučaju radi non stop od 00 do 24 radnim danom i vikendom;

  a u apoteci

  • 1. Maj

  subotom od 10 do 17 časova, i radnim danom od 07-19 časova

 • Po dve sedmice dežura apoteka “Zdravlje” a po jednu “7. juli” i “Dr Miša Pantić”, po rasporedu dežurstava koji se utvrđuje na početku meseca
 • U vreme državnih praznika apoteke u Valjevu dežuraju po utvrđenom rasporedu
 • Ogranci u Ubu, Osečini, Mionici, Lajkovcu i Ljigu za vreme državnih praznika dežuraju u vremenu od 08 do 15 časova
Copyright © Apoteka Valjevo 2011