Dekubitus

Šta je dekubitus?

Rana od ležanja ili dekubitus je stanje koje nastaje usled dužeg i ponovljenog izlaganja pojedinih delova tela silama pritiska, smicanja i trenja. Jedna je od najčešćih komplikacija nepokretnosti. Najčešće se javlja u slabinskom delu, na bokovima, petama, laktovima, lopaticama – delovima tela koji su u dodiru sa podlogom (krevetom, posteljinom, invalidskim kolicima).

Nastanak dekubitusa sprečava se pojačanim merama lične higijene, kupanjem ili prebrisavanjem tela toplom vodom i neutralnim sredstvima uz blagu masažu blagim hidrantnim kremama. Posebnu pažnju treba posvetiti higijeni anogenitalne regije.

Kod nepokretnih pacijenata treba primeniti savremena pomagala kao što su:

  • Antidekubitni jastuci (pneumatski i silikon-gel)
  • Cervikalni jastuci
  • Antidekubitni dušeci (pneumatski, poliuretanski)
  • Hidrokoloidne komprese za rane

Pri odabiru pomagala treba obratiti pažnju na sertifikat kvaliteta. Takođe, treba izbegavati upotrebu urinarnih katetera. Lično rublje i posteljina treba da budu od prirodnog materijala i komotni, bez šavova, dugmadi i nabora.

Pri svakoj aktivnosti oko bolesnika proveravati izgled kože. Uz pomoć ogledala sa drškom, kontrolu mogu obavljati i sami pacijenti. Promenu položaja tela treba vršiti na dva sata, a nekada i češće. Pri promeni položaja tela, maksimalno aktivirati bolesnika.

U apoteci “7. juli”, u ulici Vuka Karadžića broj 4, možete nabaviti proizvode iz antidekubitnog programa.

 

Copyright © Apoteka Valjevo 2011